SAMSØ KLIMALANDSBY

Læs her om hvordan de 5 bygninger med ialt 1024 m2 under tag årligt kun bruger for 14.000 kr. miljørigtigt energi med kæmpe besparelser på CO2-regnskabet - og varmebudgettet.....


Click on the tabs to select the units....


Sidste nyt.

ELBIL og Solceller i Klimalandsbyen

FIAT FIORINO EV Elbil 31 kW - rækkevidde 140-180 km.

Solcelle-anlæg 3.3 kW - producerer ca. 30.000 W om året.


At tænke globalt - og handle lokalt...

Læs nyhederne fra pressen - artikler og radiointerviews...


På tegningen er det 24 kW pillefyr placeret centralt i workshoppen og sender varme ud til de øvrige 4 bygninger i klimalandsbyen. Der er yderligere 2 solfangeranlæg, en SolarVenti, en Varmepumpe og en 1.1 kW Husstandsvindmølle.


 

Klimalandsbyen ligger i landsbyen Langemark på Samsø - 2 km nord for hovedstaden Tranebjerg.

I den nordlige del af Langemark har vi bygget "en landsby i landsbyen".

I et område på over 5000 m2 er der nu 5 bygninger med et samlet areal på ialt 1224 m2. Alle disse m2 bliver opvarmet med vedvarende energi.

Man skal starte et sted...... Det er svært at engagere alle borgere i en by på een gang. Der er huse der har solceller på taget, solfangeranlæg og der er lige sat en husstandsvindmølle op for nyligt, udenfor byen. Naboen lever spartansk og bruger således kun 1 m3 vand og 64 kWh om året. Men, - man skal starte et sted - og det gjorde jeg for næsten 30 år siden. I 1980 byggede jeg min første vindmølle (på Sjælland), det var dengang det hed "alternativ energi". Så gik der næsten 20 år for i slutningen af 1999 monterede jeg mit første solfangeranlæg, og siden dengang har tingene taget fart.

Man skal starte et sted........og istedet for at bruge meget tid og energi på at overtale andre til at ændre adfærd, startede jeg med mig selv og tænkte VE-løsninger ind overalt i byggerierne. Det er meget let, prøv selv, for man skal starte et sted........

Læs meget mere om Klimalandsbyen herunder.


Samsø Klimalandsby for lejrskoler - Se her.


Projektet startede i 1999 med købet af det gamle hus i Langemark. Huset blev totalt istandsat og der blev installeret et solfanger-anlæg på 13.2 m2. Dette anlæg + 3000 l. olie opvarmede det 110 m2 store hus samt annexet på 60 m2.

Da vi i 2006 erhvervede grunden ved siden af og byggede et værksted/workshop på 150 m2 blev der installeret et 24 KW pillefyr som kun bruger co2-frie træpiller. Huset blev tilsluttet varmeanlægget og det samlede forbrug på alle 3 bygninger var 6.720 kg træpiller.

I 2007 byggede vi Samsø Austin Museum inden i en nedlagt hal på 770 m2. Museet åbnede d. 1. juli 2007 og er verdens eneste museum kun med Austin-biler. Museet har årligt 3500 besøgende og der er 50 Austins i de 500 m2 der er under tag i de fire nybyggede længer. I de første to år af museets liv stod de fire længer inde i hallen og det var fra projektets start meningen at hallen skulle fjernes. Hallen var opført i 1988 og var en skamplet for byen, idet den var meget misligholdt og hele grunden lignede en losseplads med affald, bunker af betonbrokker og rådne halmballer.

Da hallen, i juli 2009 blev solgt til en landmand i Norge og pillet ned, dukkede der et fint lille automobilmuseum frem og hele området blev ændret fra at være en skændsel til at blive "en landsby i landsbyen".

I december 2008 påbegyndte vi byggeriet af Samsøs første lavenergihus kl. 1.

Huset er opført i træ og er på 203 m2. Det er over 30 meter langt og har en 8-kantet form på en del af facaden for at bryde formen og for at give huset et spændende særpræg. Der er glas hele vejen rundt i 8-kanten hvilket giver et stort lysindfald i dette rum som er et centralt opholdssted i huset.

Der er beregnet et energiforbrug på ca. 7500 kWh, hvoraf de 5400 kWh er træpiller til opvarmning og de 2100 kWh er til elforbrug til husets drift, dvs cirkulationspumper til solfangere og gulvvarme samt genvindigsanlæg.

Ved opstart af pillefyret d. 1. november blev der brugt 32 kg træpiller om ugen (156 kWh) og i de 22 uger fyringssæsonen varer frem til 1. april forventes der et gennemsnitligt forbrug på 50 kg træpiller om ugen - ialt 1100 kg (5335 kWh).

D. 20. december 2009 foreligger der energimærke på det nye Lavenergihus og vi forventer at tilladelsen til at opsætte husstandsvindmøllen er klar inden jul, hvilket betyder at d. 1. januar 2010 kan klimalandsbyen hermed erklæres for åben.

 

Sidste nyt: Lavenergihuset er klassificeret til A1 (Lavenergikl. 1) - hvis vindmøllen bliver godkendt af Energistyrelsen med 4000 kWh istedet for i 4000x1.72 Kr. (!) er huset et 0-energihus. Vi afventer Energistyrelsens svar....


Samsø Klimalandsby har holdt foredrag i Oslo...


Et energirigtigt Museum

Samsø Austin Museum er verdens første og eneste CO2-neutrale museum med 50 emissionsfrie biler.

50 NON-EMISSION VETERANBILER


Austin A35 Countryman i daglig brug på øen.

Den kører ca. 18.5 km/l og bliver tanket op hver 6. uge for kr. 250,-

Den kører ca. 400 km på en tankfuld benzin.


Næste projekt:

Austin Metro 1.3 på brint !

Vi arbejder på at udvikle en hydroxy enhed til bilen som kan tilføre energi til bilens indsugning. Ved hjælp af elektrolyse kan der dannes knaldgas som tilføres bilens forbrændingsmotor. Bilen kører nu 22 km/l og vi forventer at komme op på 32-35 km/l. Da man ikke kan få nok energi fra bilen generator til at drive elektrolyse-enheden, skal der skal tilføres energi. Denne energi vil komme fra en husstandsvindmølle der kan oplade batterierne i bilens bagagerum. Ved en fuld opladning forventes det at bilen kan køre i 2 timer på en blanding af "brun gas" og benzin. Når der så ikke er mere strøm til elektrolysen, så kører bilen videre på ren benzin.

Ved kortere ture (på under 2 timer - 150 km) kan benzin-økonomien forbedres med ca. 50%.

Ved længere ture (på over 2 timer - 500 km) kan benzin-økonomien forbedres med 10-15%.


VARMEKILDERNE i BYGNINGERNE....

Nedenfor ses de enkelte vedvarende energikilder og deres energitilførsel til bygningerne.
Pillefyr (CO2 neutralt - nonfossilt brændsel)

Bruges i perioden 1. november til 1. april. Ialt 5 måneder om året.

Forbrug:

Bolig 110 m2 - 1 ton piller (Ældre landhus årg. 1900 - renoveret 1999)

Annex 60 m2 1 ton piller (Lav isoleringsgrad - ca. 100 mm i vægge og tag)

Bolig 204 m2 - 1 ton piller (Lavenergihus klasse 1 - årg. 2009)

Workshop/Museum* 0 ton piller (overskudsvarme fra øvrig bebyggelse)

*= Workshop bygget i 2006 - kl. 2 byggeri / Museum lav isoleringsgrad 100-150 mm i vægge og tag)


Solfangeranlæg 13.2 m2 ved Annex

Starter ca. 20. februar og leverer tilskudsvarme til Bolig 110 m2 og Annex 60 m2 frem til ca. 15. november

Leverer al det varme brugsvands i perioden 15. april - 15. september (175 l. varmtvandsbeholder)


Solfangeranlæg 13.2 m2 ved Bolig 203 m2

Starter ca. 20. februar og leverer tilskudsvarme til Bolig 204 m2 frem til ca. 15. november

Leverer al det varme brugsvands i perioden 15. marts - 15. oktober (200 l. varmtvandsbeholder)


Varmepumpe 5.3 kW

Der er installeret en Panasonic luft til luft varmepumpe (Danmarkspumpen) i den ældre bolig (110 m2). Dette er for at skabe en stor besparelse på pillerne. Der er hidtil brugt ca. 7 ton piller til brug for opvarmning af boligen. Der forventes nu en besparelse på ca. 5 ton piller årligt og istedet forbruges der 2400 kWh. Dette giver, på trods af at det er piller, en besparelse på kr. 5450,- årligt. Varmepumpen kostede 16.000,- og tilbagebetalingstiden er under 3 år.

Hvis det havde været olie ville besparelsen havde været det dobbelte og investeringen havde været tilbagebetalt på den halve tid, 1.5 år.


SolarVenti 2.5 m2 ved Workshop 150 m2

Kører hele året og leverer suppleringsvarme til Workshop 150 m2 især i perioderne 15. februar-15. april og 15. september-15. november


Vindmølle 1.1 kW

Kører hele året og leverer forbrugsel til Bolig 203 m2. Den yder ca. 4000 kW om året, hvilket dækker hustandens forbrug på ca. 3500 kW + 500 kW til drift af pumper til solfangeranlæggene og pillefyr


Der er store besparelser......
 
Privatboligen, et gammelt hus fra år 1900 på 110 m2 plus et annex på 40m2, blev i forbindelse med en omfattende renovering, forsynet med et 13,2 m2 solfangeranlæg og den gamle salamanderkedel blev udskiftet til fordel for et nyt oliefyr med en kombineret solfangertank. En investering på ca. 30.000,- kr.
Dette tiltag reducerede elforbruget til opvarmning af brugsvand med 5000 kWh årligt og olieforbruget faldt fra 3000 l årligt til 2000 l årligt.

1.10.2009: Huset på Langemarksvej 10 er lige blevet hulmurs-isoleret. Alle hulrum i murene fik 130 mm Rockwool og der forventes en besparelse på ca. 775 l. fyringsolie om året. Ved en pris på kr. 9,-/liter er energiforbedringen tjent ind på ca. 26 måneder. (besparelse kr. 6975,- årligt) Da der bruges træpiller i stedet for olie og prisen er den halve, vil energiforbedringen blive tjent ind på ca. 5 år og besparelsen betyder at der skal 1.5 ton piller mindre hvert år, hvilket betyder en økonomisk besparelse på ca. kr. 3.000,- årligt. Prisen for hulmurs-isoleringen var kr. 15.500,-
 
I perioden 1999-2009 har der været en samlet besparelse på 50000 kWh og 10000 l olie.
 
I 2006 blev værkstedet/workshoppen på 150 m2 opført og der blev installeret et pillefyr (bio-brændsel)på 24 KW og der blev yderligere fremført fjernvarmerør til det gamle hus, således at oliefyres kunne elimineres.Prisen for træpillefyret er 30.000,- Forbruget af træpiller til opvarmning af begge ejendomme (ialt 300 m2) er på 6 tons træpiller årligt.
 
I perioden 2006-2009 har der været en samlet besparelse på 8000 l olie.
 
I 2007 blev Samsø Austin Museum opført og er på 457 m2. Der blev fremført fjernvarmerør til museet og forbruget af træpiller steg med 1 ton årligt. Samsø Austin Museum bliver opvarmet til max 15 grader om vinteren for at holde bilerne kondensfrie, så de ikke ruster.
 
I 2009 blev Samsøs første nybyggede Lavenergiklasse 1 hus opført på grunden. Det er på ialt 204 m2 og bliver også primært opvarmet af den centrale træpillekedel og energiberegningen viser at det samlede energiforbrug til opvarmning og varmtvand vil være 7500 kWh.
Der bliver monteret 13.2 m2 solfangere på boligen, hvilket svarer til en ydelse på ca. 6000 kWh årligt og der er planer om at opstille en hustandsvindmølle som yder ca. 6000 kWh årligt - altså så bliver det et plus energi hus, da energiforbruget på boligen er 7500 kWh og det normale el-forbrug til belysning mm. er ca. 4000 kWh årligt. Prisen for solfangere og vindmølle er 60.000,-
 
I perioden 2008-2009 har der været en samlet besparelse på 11500 kWh. Og der er yderligere leveret 500 kWh til de andre bygninger.Investering og besparelse...

   
Investering i årene 1999-2009: 136.000,-
Besparelse i årene 1999-2009: 62.000 kWh (105.000,- kr.) og 18.000 l olie (170.000,- kr.)
Fremtidig årlig besparelse: 17.000 kWh (28.000,- kr.) og 3.000 l. olie (28.000,- kr.).
 
........og så kan det endda betale sig
 
Efter at investeringen i vedvarende energi på 136.000 er betalt, er den samlede besparelse i perioden 1999-2009 på 155.000 eller 15.500 årligt. Det samlede bygningsareal er nu på 1024 m2 og den årlige udgift til varme er på ca. 5 ton træpiller a' 2.000,- kr. pr. ton (kr. 10.000,-)+ 2400 kWh (kr. 4.000,-) = ialt 14.000,- kr., hvor den normalt ville have været ca. 70.000,- kr. - altså en besparelse på 56.000,- kr. om året.
 
......og hva' med CO2 regnskabet......
 
Ved at skifte til vedvarende energikilder giver det en besparelse i årene 1999-2009 på el og olie på hhv. 23,6 ton CO2 og 50.4 ton CO2 altså ialt 74 ton CO2 eller 7.4 ton CO2 i gennemsnit om året.
Efter at der er monteret yderligere solfangere og vindmølle begynder der virkelig at komme store besparelser på CO2 udslippet for den fremtidige årlige besparelse bliver derefter på hhv. 6,46 ton CO2og 8.4 ton CO2 for el og olie - ialt 14.86 ton CO2
 
...OG HUSK AT DET AT BRUGE BIOBRÆNDSEL OG HAVE PLUS PÅ FORBRUGSSIDEN BETYDER AT SAMSØ AUSTIN MUSEUM SLET IKKE UDLEDER CO2 UDOVER DET NÅR VI TRILLER EN TUR I EN AF DE GAMLE AUSTINS........
 

 

Facts:

Atomvægt for kulstof (C) er 14;

Atomvægt for ilt (O) er 16;

så molekylvægt for CO2 er 14 + 2 * 16 = 46, dvs. at ét kg kulstof ved fuldstændig forbrænding omdannes til 46/14 kg CO2 ~ 3 1/3 kg CO2!
 
Man regner 800 g Co2 til 1 Kwh el lavet ved kul.

Den samlede udslip fra Vor civilisation er 30 Giga ton pr. år.
 
Jeg har fundet at man kan regne med at der går 2,8 kg CO2 pr liter olie

1 ton træpiller er = 4850 kWh


Allerede ved Samsøs udnævnelse som vedvarende energi-ø for over 10 år siden blev der tænkt i vedvarende energi i forbindelse med byggeriet i Langemark.

 

Hvis du ønsker mere info eller ønsker du at besøge Klimalandsbyen er du velkommen til at kontakte os -

ring til Stefan 40 74 10 99 eller email: post@klimalandsby.dk

 

Klimalandsbyen finder du på

Bøgeshøjvej 15 - 8305 Samsø

og der er bygget af Stefan Wolffbrandt og Ann Nørgaard


Se iøvrigt også:

www.austinmuseum.dk

www.wolffbrandt.com

www.rytmetrold.dk


StatCount - Traffic counter


© Samsø Klimalandsby

Besøg Samsø Klimalandsby...